maandag, februari 20, 2006

Vandaag beslissing over extra acties

België beslist vandaag of er bijkomende maatregelen genomen moeten worden tegen de vogelgriep.


Omdat het vogelgriepvirus almaar dichter komt, heeft minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) een nieuw advies gevraagd aan het wetenschappelijk comité 'influenza'.

,,Dat komt maandag bijeen en moet beslissen of de huidige maatregelen kunnen blijven zoals ze zijn, of dat we sneller in actie moeten komen'', zegt woordvoerster Inge Jooris. Op de agenda staan onder meer een mogelijke versnelling van de ophokplicht en een eventuele vaccinatie.

Momenteel is vastgelegd dat er vanaf 1 maart in gevoelige natuurgebieden een ophokregeling komt voor pluimvee van particulieren. Dat betekent dat particulieren in die gebieden hun pluimvee moeten afschermen. De dieren mogen nog steeds buiten komen of buiten gehouden worden, maar dan wel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig met netten is afgesloten. De mazen van het net moeten klein genoeg zijn, zodat wilde vogels er niet doorheen kunnen. Ook zwemplassen van watervogels moeten mee ingesloten worden onder het net.

Een andere maatregel is dat het voederen en drenken van vogels en pluimvee vanaf 1 maart in heel België binnen moet gebeuren. Voorts worden tentoonstellingen, prijskampen en andere evenementen met verkoop verboden. Dergelijke evenementen zonder verkoop zijn wel nog toegelaten.

De Antwerpse Zoo en het dierenpark Planckendael beginnen alvast met de vaccinatie van vogels die in openlucht verblijven zoals pelikanen, struisvogels en ooievaars. Die vogels zijn moeilijk op te hokken. Ongeveer 300 vogels worden ingeënt en dat duurt vier dagen. De twee dierenparken hebben hiervoor de toestemming van het federaal Voedselagentschap.

Op Kanaal Z verklaarde Piet Vanthemsche, de interministeriële commissaris voor de influenza, gisteren dat een vogelgrieppandemie, waarbij 25 tot 30 procent van de Belgen ziek wordt, de economie drie tot zes miljard euro zou kosten. ,,Dat is de prijs van vier dioxinecrisissen.''

bron : de standaard

Dringend extra maatregelen tegen vogelgriep nodig

Nu ook in Frankrijk de dodelijke vogelgriep is vastgesteld, worden zowel op Europees als Belgisch niveau de maatregelen opnieuw bekeken. Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) roept deze morgen het Comité Influenza bijeen. Landbouwexpert Luc Busschaert vindt het geen dag te vroeg voor actie.

Afgelopen weekend raakte bekend dat in het Italiaanse Umbrië en het Franse departement Ain in het karkas van wilde eenden het voor de mens gevaarlijke H5N1-vogelgriepvirus is aangetroffen. In dezelfde regio zijn nog vijftien dode vogels gevonden.

Eind deze maand vindt in Frankrijk de Week van de Landbouw plaats. Na de vondst van de besmette dieren staat de Franse overheid op het punt een maatregel uit te vaardigen die levende dieren op die beurs verbiedt. Frankrijk is ook van plan toeristen af te raden naar gebieden te trekken waar vogelpest is vastgesteld.

Italië-reizigers krijgen deze dagen al een dergelijke raadgeving mee. Bij de landing in Venetië kregen de vliegtuigpassagiers zaterdag de raad niet te dicht bij de duiven op het San Marco-plein te komen.

Andere landen wachten niet langer en vaardigen concrete maatregelen uit. In Oostenrijk en Nederland geldt vanaf vandaag een ophokplicht.

Vandaag bekijkt Europa een Frans-Nederlands voorstel om alle hobbypluimvee preventief in te enten tegen vogelgriep. Die toestemming zal allicht pas gegeven worden wanneer er absolute zekerheid bestaat dat de ingeënte dieren niet in de handel terechtkomen. Voorts rijzen her en der vragen bij de efficiëntie van het vaccin.

Gealarmeerd door de berichten uit de buurlanden vergadert minister van Volksgezondheid Rudy Demotte vandaag met de Wetenschappelijk Comité Influenza om na te gaan of er geen bijkomende maatregelen nodig zijn. Voorlopig geldt pas vanaf 1 maart een ophokplicht in gevoelige natuurgebieden. Vanaf die datum moet ook het drenken en voederen van vogels en pluimvee binnen plaatsvinden. Voorts zijn vanaf 1 maart alle tentoonstellingen, prijskampen of andere evenementen verboden waarbij pluimvee of andere vogels worden verkocht. Evenementen zonder verkoop mogen wel nog.

Niet langer dralen

Landbouwexpert Luc Busschaert vindt dat de overheid te lang draalt met het nemen van maatregelen. ,,De ergste dierenziekte ooit staat op uitbreken. Elke dag telt. Dat hebben ze in het buitenland wél begrepen. Wil onze overheid echt wachten tot hier de eerste slachtoffers vallen?''

Busschaert is ervan overtuigd dat de vogelgriep al langer in Europa is dan algemeen wordt vermoed. Hij heeft daarvoor twee bewijzen. Vooreerst worden meer besmette standvogels dan trekvogels aangetroffen, dus was de ziekte hier al vóór de trekvogels passeerden. En er worden nu vanonder het ijs besmette vogels gehaald. Die zaten al onder het ijs nog voor de trekvogels.

bron : het nieuwsblad

zondag, februari 19, 2006

Nederland grijpt naar vaccin tegen vogelgriep

In België schrikken overheid en landbouwers terug voor de vaccinatie, waar risico's aan verbonden zijn.


De Nederlandse minister van Landbouw, Cees Veerman, stelt voor al het buiten lopend pluimvee, zowel van de fokkerij als van particulieren, tegen de vogelgriep te vaccineren. Het gaat om 5,5 miljoen stuks.

Ook Frankrijk wil in enkele regio's eenden en ganzen vaccineren. Het gaat om dieren die gebruikt worden om foie gras te maken.

Nu al worden met toelating va de Europese Commissie vogels in Nederland ingeënt. Het gaat om pinguïns, flamingo's en andere vogels in de dierentuinen. Ook België kreeg de toelating om inentingen te doen bij de zeldzame vogels in dierenparken (de Antwerpse Zoo, Planckendael en Paradisio).

Bij de Europese Commissie zegde de woordvoerder van de commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming, Markos Kyprianou, dat de vraag van Nederland en Frankrijk voorgelegd wordt aan een comité van experts.

De moeilijkheid met vaccinatie is dat de ingeënte dieren antistoffen aanmaken die dezelfde zijn als die van dieren die echt ziek zijn, zodat het onderscheid tussen zieke en ingeënte dieren niet meer te maken is.

Vaccinatie is ook delicaat omdat ze de ziekte kan veroorzaken. Het vlees van ingeënte dieren mag ook niet uitgevoerd worden.

Compensatiesteun met Europees geld is voor Nederland niet mogelijk. Alleen bij noodmaatregelen, in geval van een plotse epidemie bijvoorbeeld, is dat mogelijk.

In Nederland zijn nog geen zieke of dode dieren gevonden. Voor preventieve maatregelen is er geen steun mogelijk.

Een algemene preventieve vaccinatie is in België nog steeds geen optie. Het is ook de vraag of er voldoende vaccins voorhanden zijn.

Ook de landbouwersorganisaties zijn geen voorstander van een grootschalige vaccinatie. ,,Maar we moeten bereid zijn het toe te dienen als het virus hier opgedoken is en we de verspreiding willen tegengaan,'' zegde dierenarts Jos Matthys van het hoofdbestuur van de Boerenbond.

De landbouwsector overlegde vrijdag met de minister van Volksgezondheid, Rudy Demotte (PS). Een vervroegde of veralgemeende ophokplicht hoeft voor de organisaties nog niet. ,,Zolang er maar tijdig tot die drastische maatregel wordt overgegaan. Niet als de ziekte bij ons toeslaat maar als ze aan onze grenzen staat'', aldus Matthys.

De sector vraagt dat de overheid middelen zou uittrekken om in het geval van een uitbraak van de ziekte, de getroffen bedrijven te vergoeden. De eigen fondsen van de pluimveesector zijn zo goed als leeg na de vorige vogelgriepcrisis van 2003.

Demotte zal de vraag, als ze zich voordoet, aan de regering voorleggen.

De voor de mens gevaarlijke variant H5N1 van het virus is intussen ook in Egypte opgedoken. Een boer had een besmette kalkoen naar een markt in de regio rond Caïro gebracht. Achttien tot twintig dode, besmette vogels zijn aangetroffen in Caïro, Gizeh en de zuidelijke steden Minya en Qena.

In Frankrijk is in de Ain een wilde eend overleden aan de variant H5. Het is nog onduidelijk of het dier ook H5N1 onder de leden had.

Een Sloveense brandweerman die vorig weekend een met het H5N1-virus besmette zwaan uit een rivier haalde, is met hoge koorts in het ziekenhuis opgenomen.

Wereldwijd zijn door het vogelvirus al meer dan negentig mensen om het leven gekomen. H5N1 is de variant die van dier op mens kan worden overgedragen. Bewijzen voor een overdracht van mens op mens zijn er nog niet.

bron : de standaard

EU-ministers vergaderen morgen over vogelgriep

De Europese ministers van Landbouw buigen zich maandag in Brussel over de vraag hoe ze de pluimveesector, die in vele Europese landen getroffen worden door de psychose rond de vogelgriep, kunnen ter hulp schieten.
Italië en Griekenland in het bijzonder hadden aangedrongen op een vergadering maandag. De verkoop van pluimvee in beide landen zit in vrije val sinds het H5N1-virus, de voor de mens gevaarlijke variant van de vogelgriep, in Europa is opgedoken.
De manoeuvreerruimte van de Europese Commissie lijkt, in de huidige situatie, evenwel beperkt. "We zijn gevoelig voor de situatie, maar in termen van Europees budget is er echt weinig dat we kunnen doen", zei de woordvoerder van Europees commissaris voor Landbouw, Mariann Fischer Boel.
Het dilemma bestaat erin dat de pluimveesector zonder twijfel zwaar getroffen is in bepaalde lidstaten, maar "er zijn momenteel geen gevallen van vogelgriep in kwekerijen" binnen de Europese Unie. De Commissie is niet bevoegd om tussen te komen indien de verkoop en de prijs een duik nemen, eenvoudigweg omdat de consumenten bang zijn, aldus de zegsman.

bron : gazet van antwerpen

zaterdag, februari 18, 2006

Vogelgriep breidt uit in de buurlanden

In Frankrijk en Duitsland, maar ook in Egypte, zijn vogels ontdekt die besmet zijn met de vogelgriep. In Joyeux in het zuidoosten van Frankrijk is een dode eend teruggevonden. Het staat vast dat de eend aan vogelgriep is bezweken.

De Franse overheid gaat ervan uit dat het om de gevaarlijke H5N1-variant gaat. De eend wordt nog onderzocht.

Op het eiland Rügen in het noorden van Duitsland zijn nog tien vogels gevonden die besmet zijn met het H5N1-vogelgriepvirus.

Duitsland heeft een algemene ophokplicht afgekondigd. In België gaat de ophokplicht in vanaf 1 maart.In Bosnië zijn de twee zwanen die zondag dood werden aangetroffen bij de centrale van Jajce, gestorven aan de vogelgriep. Om welke variant het gaat, wordt nog onderzocht.

In Nederland blijken de twee dode zwanen geen drager van het vogelgriepvirus. Toch verwacht het land dat de ziekte er ook zal uitbreken. Daarom wil de minister van Landbouw Veerman alle buitenlopende kippen preventief vaccineren.

Ook nieuwe haarden in Afrika
Niet alleen in Europa rukt de ziekte op. Ook in Egypte in Afrika zijn twee haarden van vogelgriep ontdekt.Zes vogels in de buurt van de hoofdstad Kaïro en een vogel in de buurt van Myna zijn besmet met het H5N1-virus.

De Egyptische regering heeft beslist om alle vogels in de buurt van de haarden te vernietigen.

Egypte is het tweede Afrikaanse land dat door vogelgriep is getroffen. In Nigeria zijn al duizenden kippen gestorven aan de ziekte. Meer dan honderduizend kippen werden preventief afgemaakt.

De regering heeft de bevolking pas drie weken na het eerste geval ingelicht over het uitbreken van de ziekte.

De Verenigde Naties vrezen dat de voedselvoorziening van miljoenen mensen bedreigd is als de vogelgriep over het hele Afrikaanse continent verspreid raakt.

bron : vrtnieuws.net

Opnieuw vogelgriepdode in Indonesië

In Indonesië is een man gestorven aan vogelgriep. hij is al het 19e slachtoffer van het dodelijke virus in dat land.
Het gaat om een 23-jarige man die kippeneieren vervoerde voor traditionele marktjes.

Tests in een Amerikaans laboratorium hebben nu uitgewezen dat de man bezweken is aan het gevaarlijke H2N1-virus

bron : vrtnieuws.net

Ganzen stierven niet aan vogelgriep

De drie dode ganzen die eerder deze week in Brugge werden gevonden, zijn niet gestorven aan vogelgriep.
Een van de ganzen werd gedood door een kogel, twee anderen door slagen, zo blijkt nu uit het onderzoek.

De stad opent een gerechtelijk onderzoek tegen de onbekende daders.

Mogelijk zijn de dieren omgebracht door boze buurtbewoners. De ganzen waren erg agressief en brutaal. Ze kwamen zelfs in portalen van appartementsgebouwen.

bron : vrtnieuws.net

Pandemie vogelgriep kost biljoenen

SYDNEY (ANP) - Het meest gevreesde scenario van een pandemie van vogelgriep kan leiden tot een economische schadepost van wereldwijd 4,4 biljoen dollar (3.700.000.000.000 euro). In het ,,worst case scenario'' gaan ruim 140 miljoen mensenlevens verloren.

Dat heeft een onafhankelijk voorstaand instituut in Australië donderdag naar buiten gebracht. In het donderdag gepubliceerde rapport van het Lowy Institute for International Policy hebben de auteurs vier varianten van de pandemie beschrijven: licht, matig, zwaar en extreem. Het instituut heeft zich gebaseerd op de pandemieën van griep in het verleden en op de economische gevolgen van het SARS-virus in Azië in 2003.

Een snel om zich heen grijpende uitbraak van vogelgriep zal in diverse landen het aantal arbeidskrachten verminderen en de kosten van het zakendoen omhoog jagen. Voorts zal de consument andere keuzes gaan maken.

Europa

Europa moet in het meest gevreesde scenario Europa een krimp van zijn economie met 8 procent verwerken. De export zal met 6,6 procent slinken. Europa krijgt 5,6 miljoen doden te betreuren, wat neerkomt op 1 procent van de totale bevolking.

De Wereldbank liet in november weten dat de schade bij een wereldwijde uitbraak van vogelgriep de rijke landen 550 miljard dollar (465 miljard euro). De Aziatische Ontwikkelingsbank becijferde in diezelfde maand de schadepost in de regio op 283 miljard dollar (238 miljard euro).


bron : bnr.nl

vrijdag, februari 17, 2006

Nieuwe ophokplicht vanaf maart

Vanaf 1 maart worden de maatregelen die de verspreiding van de vogelgriep in ons land moeten tegengaan, verstrengd. Zo geldt er vanaf 1 maart in gevoelige natuurgebieden een ophokregeling voor pluimvee van particulieren. Vanaf 1 maart wordt het daarenboven in heel België verplicht om pluimvee en andere vogels binnen te voederen en te drenken. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dinsdag.

Voorjaarstrek
De maatregelen worden verscherpt omdat de voorjaarstrek voor de deur staat en omdat er in verschillende Europese landen vogelgriep is vastgesteld bij wilde vogels.

In gevoelige natuurgebieden moeten privé-personen vanaf 1 maart hun pluimvee afschermen. De dieren mogen nog steeds buiten komen of buiten gehouden worden, maar dan wel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig - zowel langs de zijkanten als langs boven - met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het net moeten klein genoeg zijn, zodat wilde vogels er niet doorheen kunnen. Ook zwemplassen van watervogels moeten mee ingesloten worden onder het net of het gaas.

Maatregelen
Een andere maatregel is dat het voederen en drenken van vogels en pluimvee vanaf 1 maart in heel België binnen moet gebeuren.

Voorts worden tentoonstellingen, prijskampen of andere evenementen met verkoop verboden voor al het pluimvee en andere vogels. Dergelijke evenementen zonder verkoop zijn wel nog toegelaten, zo meldt het FAVV.

Markten
Voor de markten geldt een specifieke regeling. Enkel markten waar de handelaars gescheiden zijn en de dieren van gegarandeerd origine zijn, worden nog toegelaten.

Vorige week werd al gemeld dat de gevoelige natuurgebieden aangepast zouden worden. De nieuwe kaarten kunnen geraadpleegd worden via de website van het voedselagentschap..

bron ; het laatste nieuws

België heeft strategisch noodplan klaar

Zodra in ons land een eerste geval van vogelgriep wordt vastgesteld, moet alle pluimvee meteen worden opgehokt, zegt het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

"Dan geldt er een totale ophokplicht voor alle vogels en pluimvee in ons land", zegt Piet Vanthemsche (foto) van het FAVV. "Er komt ook een totaalverbod op de verzameling van vogels en pluimvee." Als zich vogelgriep voordoet, wordt ook het vervoer van pluimvee en andere vogels in ons land voor enkele dagen verboden.

Tot nu toe zijn alleen professionele kwekerijen in natuurgebieden met veel wilde vogels verplicht hun dieren binnen te houden of met gaas of netten af te schermen.

Vanaf 1 maart moeten ook particuliere kippenhouders dat doen. In tussentijd raadt het FAVV wel iedereen aan om zijn pluimvee en andere vogels op te hokken.

bron : vrtnieuws.net

België bereidt zich voor op uitbraak vogelgriep

De kans dat in België vogelgriep uitbreekt is ,,zeer reëel'', gaf topman Piet Vanthemsche van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid gisteren toe. In ieder geval komt er vanaf einde deze maand een grote informatiecampagne. Ook de Duivenbond is er niet gerust in nu het vluchtseizoen nadert en onze buurlanden strenge maatregelen nemen.

Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) benadrukt dat er geen reden is tot paniek. ,,Hoewel ik het niet wil minimaliseren, gaat het hier om een diergeneeskundig probleem'', zei hij gisteren. Om op alles voorbereid te zijn, werkt de federale overheid ook aan een stock griepvaccins. Nu zijn er zo al 500.000, tegen einde dit jaar moeten het er 3 miljoen zijn.

De Belgische overheid vindt het niet nodig om nu al extra maatregelen te nemen bovenop wat al was beslist. Dat betekent dat pas vanaf 1 maart ook particulieren in gevoelige gebieden hun vogels moeten afschermen, en dat vogels niet meer in de buitenlucht mogen worden gevoederd. Om de onduidelijkheden te vermijden die vorige keer opdoken bij het afbakenen van de gevoelige gebieden, zijn er gedetailleerde kaarten naar de gemeentebesturen gestuurd waarop die gebieden tot op het huisnummer precies worden afgebakend. De strengere maatregelen zijn wel van kracht in onder meer Nederland en Luxemburg. Ook de Duivenbond ziet de bui stilaan hangen, zeker nu Frankrijk een vliegverbod heeft ingevoerd. ,,Toch hebben we de indruk dat België de zaak goed onder controle heeft'', zegt voorzitter Félicien Vermeulen. ,,Nu een algemene ophokplicht bij ons zou een catastrofe zijn: het is precies in deze periode dat jonge duiven zich leren oriënteren. Kunnen ze dat niet, dan krijgen we later een uitval tot 75 procent. Gelukkig maakt de Belgische overheid nog een onderscheid tussen duiven en bijvoorbeeld kippen. Als de laatste moeten ophokken, betekent dat niet automatisch dat de duiven ook binnen moeten blijven.''

bron : het nieuwsblad

donderdag, februari 16, 2006

Geen vogelgriep in Lebbeke

BRUSSEL - De dode eenden die in Lebbeke werden gevonden, waren niet besmet met het vogelgriepvirus, zo heeft woordvoerder Pascal Houbaert van het Voedselagentschap dinsdagavond nog laten weten. De testen op de dieren waren negatief, zei hij.

In een natuurdomein in de Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke heeft de brandweer enkele tientallen dode eenden geruimd. Een wandelaar merkte gisteren verdachte eendenlijken op en vandaag werden de dieren geruimd. Er werden stalen genomen.

Experts van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werden ter plaatse gestuurd om de doodsoorzaak te onderzoeken, zo zegt FAVV-woordvoerder Pascal Houbaert.

Omdat het naar verluidt niet om trekvogels ging, was de kans op een besmetting met het H5N1-virus wel kleiner.

Dode zwaan in Lommel niet besmet

Dit weekend werd in de Limburgse gemeente Lommel al een dode zwaan gevonden. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek was die niet besmet met het vogelgriepvirus.

Gisteren werden ook drie dode ganzen gevonden langs de Houtkaai in Brugge. Die werden niet getest. Ganzen zijn minder gevoelig voor het virus dan wilde zwanen, en doorgaans stelt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) pas een onderzoek in zodra er vijf dode ganzen of eenden bij elkaar liggen.

Opnieuw ophokken?

De vondst van de eenden in Lebbeke toont nogmaals aan dat elke dode watervogel met de grootste argwaan wordt bekeken. Pascal Houbaert van het FAVV merkt op dat het helemaal niet uitzonderlijk is dat er in de winter dode vogels worden gevonden. De verhoogde waakzaamheid heeft vooral te maken met de vaststelling dat de vogelgriep inmiddels ook de EU-lidstaten Griekenland en Italië heeft bereikt.

Vanaf 1 maart wordt in de gevoelige natuurgebieden de ophokregeling ook voor het particulier gehouden pluimvee van toepassing. Bij het ophokken kunnen de dieren nog steeds buiten gehouden of gelaten worden, maar dan alleen op een terrein of een deel van een terrein dat volledig - zowel langs de zijkanten als langs boven - met gaas of met netten is afgesloten.

Een overzicht van de gevoelige natuurgebieden werd aangepast. De nieuwe kaarten kunnen geraadpleegd worden via de startpagina van de website van het Voedselagentschap (www.favv.be), doorklikken op de rubriek 'vogelgriep'.

Duitsland voerde gisteren opnieuw de ophokplicht in, en later deze week bepalen EU-ambtenaren of overal in de Unie weer moet worden opgehokt.

,,Vogelgriep wellicht in Oostenrijk"

Het lijkt erop dat de vogelgriep ook in Oostenrijk heeft toegeslagen. Twee van de 21 vogels die er de afgelopen dagen dood zijn aangetroffen, hadden waarschijnlijk de ook voor mensen gevaarlijke variant H5N1 onder de leden. Volgens de uitslag van voorlopige testen is de kans dat H5N1 Oostenrijk heeft bereikt zo’n 70 procent.Geen vogelgriep in Lebbeke

Opnieuw acht dode zwanen - deze keer in Kroatië

In Kroatië werden acht zwanen de voorbije drie dagen dood teruggevonden in stedelijke gebieden, waaronder de hoofdstad. Dat deelde de autoriteiten maandag mee zonder te kunnen zeggen of de vogels dragers waren van het vogelgriepvirus.

"Acht zwanen werden overgebracht naar het Kroatische veterinaire instituut om te testen of de dieren dragers waren van het vogelgriepvirus", verklaarde Mladen Pavic, een woordvoerder van het Kroatische ministerie van Landbouw aan het persagentschap AFP.

De resultaten van de tests zullen binnenkort bekend zijn, zei hij.

Pavic legde uit dat vijf zwanen maandag dood werden teruggevonden nabij de stad Karlovac, op een veertigtal kilometer ten zuidwesten van Zagreb. Een zesde zwaan werd er zondag dood aangetroffen.

Een zevende zwaan werd op het Jarunmeer in Zagreb teruggevonden, terwijl de achtste dode zwaan nabij Sisak (40 km ten zuidoosten van de hoofdstad) werd aangetroffen.
In oktober 2005 werden twee haarden van vogelgriep vastgesteld in het oosten van Kroatië. Destijds werden ongeveer 25.000 vogels afgemaakt nadat het H5N1-virus werd ontdekt bij dode zwanen.

woensdag, februari 15, 2006

Vogelgriep in Oostenrijk en Duitsland

Het vogelgriepvirus heeft ook in Oostenrijk en Duitsland toegeslagen. Twee wilde zwanen die de afgelopen dagen dood zijn aangetroffen in de buurt van Graz, stierven aan het H5N1-vogelgriepvirus. Uit een eerste snelle test bleek gisteravond dat ook twee dode zwanen die op het Duitse eiland Rügen aan de Oostzee werden gevonden, besmet zijn met H5N1.

De voorbije dagen was die variant al aangetroffen in Slovenië, Griekenland en Italië (DS 13 februari) . Oostenrijk paste meteen de voorzorgsmaatregelen toe die in die andere landen al van kracht zijn.

Vanaf 1 maart verstrengt België de maatregelen die de verspreiding van vogelgriep moeten tegengaan. In gevoelige natuurgebieden geldt vanaf dan een ophokregeling voor pluimvee van particulieren. In heel het land wordt het dan verplicht om pluimvee en andere vogels binnen te voederen

bron : de standaard

Vogelgriep steekt Alpen over

De vogelgriep is over de Alpen geraakt: in Oostenrijk werd de besmetting van twee dode zwanen met H5N1 bevestigd. Het voedselagentschap verscherpt de voorzorgsmaatregelen, maar niet zo hard als in Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Zuid-Europa is sinds een week getroffen door de vogelgriep. Wilde zwanen die sneller dan verwacht aan hun trek van aan de oevers van de Zwarte Zee begonnen, brachten het H5N1-virus over naar Turkije, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Italië en Kroatië. Het gaat om een massale verspreiding. In Iran bijvoorbeeld, in de omgekeerde trekrichting, worden in steeds sneller tempo besmette zwanen en andere wilde watervogels gevonden.

De trekroute van wilde zwanen loop van zuidelijk Europa noordwaarts naar de Oostzee. De besmette dieren zijn inmiddels voorbij de Alpen geraakt. Gisteren bevestigde Oostenrijk dat twee dode zwanen in het zuiden van het land positief testten voor H5N1. Onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben sinds begin deze week hun bestaande voorzorgsmaatregelen gevoelig verscherpt. Duitsland en Nederland voeren vanaf volgende maandag een hernieuwde ophokplicht in. Het federaal voedselagentschap (FAVV) neemt ook strengere voorzorgsmaatregelen, maar hinkt toch achterop bij de buurlanden.

Weer ophokken

Vanaf 1 maart moet àlle pluimvee en andere vogels binnen te eten en te drinken krijgen. Tentoonstellingen en prijskampen met verkoop van pluimvee en siervogels worden verboden. Zonder verkoop blijven ze toegelaten. Voor gespecialiseerde markten geldt de richtlijn dat de koopwaar op controleerbare wijze tien dagen voor de marktdag opgehokt zat. Vanaf 1 maart moet ook het hobby-pluimvee van particulieren in de buurt van natuurgebieden weer worden opgehokt. De kaarten werden aangepast (zie www.favv.be). De ,hokken'' dienen niet meer ondoordringbaar te worden afgedekt, zoals bij de eerste ophokplicht. Overigens werd tijdens de eerste ophokplicht geen enkele inbreuk hierop geverbaliseerd. Dierentuinen en vogelparken zouden hun vogels mogen vaccineren, maar Europa moet daartoe nog zijn toestemming geven. Niet bekend is of die vaccinatie echt werkt. Pluimvee wordt niet gevaccineerd: het spuitje kost meer dan de kip, en de EU-regels laten consumptie niet toe.

Tientallen dode eenden

Naarmate de vogelgriep nadert, neemt de paniek wel toe. In het Oost-Vlaamse Lebbeke werd maandagavond alarm geslagen toen er tientallen dode eenden werden gevonden. Ze worden onderzocht door het FAVV. Maar meer dan waarschijnlijk werden ze het slachtoffer van chemicaliën of vergif in hun zwemwater.

Landbouwexpert Luc Busschaert komt na een systematische rondvraag tot de slotsom dat pluimveehouders zich ergeren aan de afwachtende houding van de overheid. ,,Ze zijn vrijwel allemaal voorstander van een extreem doorgevoerde preventie en een versnelde ophokplicht, omdat die er uiteindelijk toch komt'', zegt Busschaert. ,,Alles moet gedaan worden om besmetting van ons pluimvee te voorkomen. Niet alleen de trek komt op gang, naarmate de lente nadert loopt ook meer pluimvee buiten en neemt de kans op besmetting toe. Meer dan twee op de drie pluimveehouders verwachten vogelpest in de Benelux vóór half mei.''

bron : het nieuwsblad

Traag België neemt risico's met vogelgriep

Terwijl onze buurlanden vervroegd strenge maatregelen nemen tegen vogelgriep, heeft onze overheid beslist nog tien dagen te wachten. Bovendien worden de Belgische maatregelen versoepeld in vergelijking met eind vorig jaar: geen ophokplicht, maar afschermplicht.

De vrees voor vogelgriep in ons land is een stuk groter geworden sinds gisteren bewezen werd dat twee dode zwanen in Duitsland besmet waren met het beruchte H5N1. Maar het Federaal Voedselagentschap vindt dat onze buurlanden te paniekerig reageren en wacht tot 1 maart. Het agentschap vindt het ook niet langer nodig om kippenhokken van particulieren ondoordringbaar af te schermen, ook omdat het zo goed als oncontroleerbaar is voor de lokale politie. De overheid deinst dus terug voor de kritiek van veel particulieren die geen zin hebben in een nieuwe ophokplicht. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zitten maar weinig burgemeesters te springen om pv's te laten uitschrijven.

Deze aanpak wekt forse kritiek bij de professionele pluimveehouders. Uit een peiling blijkt dat zij bijna unaniem voor een versnelde ophokplicht zijn.

bron : het nieuwsblad